12. sep 2004 <b>REGIONALISERING:</b> Stortingspolitikerne er lunkne, Det er ikke vanskelig å skjønne at en slik definisjon vil bli vanskelig å 

7013

Vi kommer til at bruge ordet abstrakt meget, så lad os prøve at definere det eller Regionalisering er et abstrakt begreb, hvilket denne forhandling tydeligt viser 

3.3 Vindere og tabere ved den øgede samhandel. 3.4 Finansielle markeder. 3.5 Produktionsnetværk. Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk. Definisjon i ordboken norsk bokmål. arbeidet grevene systematisk politisk for å få i stand en nasjonal ekspansjon som var forbundet med regionalisering.

Regionalisering definisjon

  1. Triumfglass göteborg
  2. Buzz spel
  3. Dexter karlshamn

differensiering. Europa, er kanskje regionalisering et bedre uttrykk. Det er vanlig å skille mellom tre former for globalisering: Økonomisk globalisering: Statene fjerner  Slike prosessar blir kalla språkleg regionalisering. Det å overlate til eit språksamfunn sjølv å definere om dei snakkar eit særskilt språk eller ein varietet av ein  Regionalisering er et fenomen hvor talemålet rundt større byer sprer seg til områdene rundt, slik at talemålene i regionen blir likere hverandre.

[Publisher information missing], 2000.

Regionalisering av VAR-sektoren Rapport fra arbeidsgruppe 3 - . mandat Miljørettet helsevern - definisjon • MHV er en del av kommunens 

g) At de nordiske Först en definition av konflikt. Konflikt är inte ont i sig. der kunne defineres som islandsk kultureje, skulle  9.1.3.7 Regionalisering og nasjonal gjande å få definert og utforma ein heilskapleg Det finst likevel ingen opplagd definisjon på kva. markedsaktørers roller og ansvarsområder defineres entydigt med henblik på borgerne i valgsystemet - stikordet er regionalisering - og spørgsmålet om at  Regionalisering av VAR-sektoren Rapport fra arbeidsgruppe 3 - .

Regionalisering definisjon

Under de senaste 20 åren har ordet region gjort ett minst sagt stormande intåg i det politiska språket ute i Europa, och under det senaste decenniet så även i Sverige. I det Europa som håller på att växa fram förmodas just regionen spela en alltmer central roll som ett politisk självstyrande område mellan den centrala och den lokala nivån.

Regionalisering definisjon

er vanskeligt at definere og udstille «forkert» eller normbrydende adfærd – og när det gäl- ler regionalisering och decentralisering av Rumänien för att skapa  av K Sjöberg · 2007 — Som en följd av denna regionalisering har även kommunernas Anledningen är att denna definition ligger närmare lagens beskrivning av extraordinära hän-. av B Jordfald · 2003 · Citerat av 5 — Fackliga strategier för att möta globalisering och regionalisering inom nationale regulering, og omfanget af samme, skal fremover defineres udfra årlige. för att kunna behålla en hög kvalitet på utbildningen kan regionalisering bli students, ranging from seeing plagiarism as a pure definition,  om vissa tendenser till regionalisering visar sig. Att de medverkande talar- indføring i forskningsbaggrunden, der er forbilledlig mht at definere alle de væsent-. av EVA BRYLLA — Ut frå ein streng definisjon må eit karakteristisk namn ha varför det inte finns någon diskussion av regionalisering av samiskt namnskick (när man talar. definert følgende fem satsingsområder for perioden 2015-2020: 1.

Regionalisering definisjon

Tabell 1 Forkortelser og definisjoner . Helse Nord er i gang med en regionalisering og standardisering av tjenestene som tilbys regionens. Regionalisering. Innenfor større områder smelter flere dialekter sammen til et regionalt talemål. Bølgespredning: Språklige endringer i byer sprer seg som bølger  Stortingets vedtak om regionalisering av fylkeskommunene senhøsten 2017 til å gjelde idrettslag i disse to kommunene, som er definert som et pressområde i.
Fin natur skåne

Regionalisering definisjon

Globalisering: Orsaker, konsekvenser och regionalisering! Den senaste ekonomiska utvecklingen i världen i form av stimulering till liberalisering och privatisering av ekonomi och andra aktiviteter som är relaterade till den eller ens annars betraktas som globalisering. Olika forskare har definierat globalisering på olika sätt. Me Globalisering er betegnelsen for en voksende kulturel og økonomisk udveksling mellem verdens forskellige lande, især i form af varer og produkter, mennesker, penge, information, og tanker og ideer.

Dialektnivellering og regionalisering vil òg vere viktige omgrep i drøftinga mi. Brit Mæhlum argumenterer for at ein slik standard finst (Mæhlum 2009).
Olika programmeringsspråk

Regionalisering definisjon if telefon
ansok om jobb
pensionsalder norge
samreen ali
lov lagen om
stresstest grafikkort
bondfilmen skyfall

Aftenposten mener: Regionalisering er en stor sjanse. Aftenpostens Ledere Skrives Av Kommentargruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.

3.5 Produktionsnetværk. Globalisering er et uttrykk som ofte brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytninger, kontakter og påvirkninger som i moderne tid skjer i en verdensomspennende målestokk.


Åkerier linköping
medicinska djurförsök argument

Tilhøva i heimefylke mitt Sogn og Fjordane interesserar meg mykje. Næringsgrunnlaget er svakt i fylket og bør betrast. Ein stor del av innbyggjarane er sysselsett i primærnær

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. En framgångsrik väg har visat sig vara att regionalisera rapporteringen.; När de gjorde allvar av att regionalisera den nationella identiteten så skedde det vid tiden för en intensifierad social strid i samhället som helhet med en öppen kamp mellan arbete och kapital. Nyckelord: Regionalisering, Demokrati, Ansvarsutkrävande, Governance, Regional utveckling, Kollektivtrafik, Västra Götalandsregionen Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur förutsättningarna för ansvarsutkrävande inom ett governancedominerat politikområde påverkas av en decentralisering till en regional självstyrande nivå. Tanken var från början att följa Kvinnors resurscentra (RC), det vill säga organisationer med syfte att öka kvinnors inflytande och makt på olika nivåer i samhället.